E-Protokół kominiarski – nowa usługa w naszej ofercie

Jest nam niezwykle miło poinformować Państwa, że firma Usługi Kominiarskie Seweryn Dominiak uzyskała uprawnienia w zakresie wydawania e-protokołów kominiarskich.

Od 18 września br. obowiązuje w Polsce protokół elektroniczny, który potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych. Jest to jedyna ważna forma potwierdzenia. Protokół elektroniczny całkowicie zastąpił dotychczasowy dokument papierowy.

Protokół Elektroniczny - Nowy Standard w Potwierdzaniu Przeglądów Kominowych

Kluczowym punktem procesu przeglądów przewodów kominowych jest wystawienie protokołu elektronicznego, tzw. e-protokołu kominiarskiego. Od teraz, protokół elektroniczny będzie jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych. Dla branży kominiarskiej to wielki krok w kierunku efektywności i dostępności informacji. Protokół w formie elektronicznej pozwala na szybki i łatwy dostęp do dokumentacji, co jest niezwykle istotne w przypadku kontroli lub konsultacji.

 

Ważne! Podczas przeglądu należy zapytać kominiarza wykonującego usługę o protokół elektroniczny!

Protokół elektroniczny (e-protokół kominiarski) będzie dostępny niemal natychmiast po przeglądzie na koncie w systemie, co oznacza, że klient może go sprawdzić i pobrać w każdej chwili.

E-protokół kominiarski

Nowe E-Usługi dla Obywateli i Przedsiębiorców

Od 18 września, za pośrednictwem CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków), obywatele mogą zamawiać inwentaryzację budynku online oraz zgłaszać wszelkie zauważone usterki lub problemy, takie jak tzw. „kopciuch”. Nowe e-usługi są dedykowane również pracownikom administracji publicznej oraz przedsiębiorcom, zwłaszcza kominiarzom i osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Przedsiębiorcy mogą teraz zapisać się do rejestru osób uprawnionych, by wprowadzać dane do systemu i tworzyć w nim dokumenty. Dla urzędników i pracowników administracji, CEEB ułatwia pracę i generowanie raportów, co przyczynia się do bardziej efektywnego korzystania z systemu.

Zachęcamy do umówienia terminu wizyty kominiarskiej w naszej firmie z wykorzystaniem Systemu ZONE. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymamy od Państwa powiadomienie drogą e-mailową, smsem oraz bezpośrednio w programie ZONE i będziemy mogli zatwierdzić wskazany termin lub zaproponować inny, dogodny termin.

Deklaracje CEEB - Własny Udział w Poprawie Jakości Powietrza

W ramach CEEB istnieją także deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Wypełniane są one przez właścicieli budynków oraz zarządców nieruchomości. Właściciel lub zarządca budynku musi zarejestrować urządzenie w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia. To ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza, który każdy z nas może wspomóc.

CEEB - Nowa Jakość w Ochronie Środowiska

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), a jej długofalowym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Jest to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, a jej znaczenie jest trudne do przecenienia.

CEEB to już działająca baza danych, która dostarcza polskim gminom bieżące informacje na temat źródeł ogrzewania budynków na ich terenie. To nie tylko narzędzie do monitorowania, ale także wspierania działań zmierzających do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Dzięki CEEB, gminy mogą podejmować efektywne działania w zakresie ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. Jest to również podstawa do planowania działań niskoemisyjnych na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem e-protokołu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. E-protokół to gwarancja, że przeglądy przewodów kominowych będą wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i przyczynią się do poprawy jakości powietrza w naszym kraju.